Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28
Ändring införd
SFS 2014:1053
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015