lagen.nu

Förordning (2014:1053) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2015.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:1053

Tryckt format (PDF)

Departement
Socialdepartementet
SFS-nummer
2014:1053
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation