Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28
Ändring införd
SFS 2014:1054
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken till 58 100 kronor för år 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1054) om inkomstbasbelopp för år 2015