Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28
Ändring införd
SFS 2014:1055
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken till 158,91 för år 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015