Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28
Ändring införd
SFS 2014:1056
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken till 1,0040 för år 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015