Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28
Ändring införd
SFS 2014:1057
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap.2224 §§socialförsäkringsbalken till 150,55 för år 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015