Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2014-09-25
Ändring införd
SFS 2014:1308 i lydelse enligt SFS 2014:1320
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20141,033
20151,046

Ändringar

Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015

Förordning (2014:1320) om ändring i förordningen (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015

Omfattning
ändr.