Upphävd författning

Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-10-23
Ändring införd
SFS 2014:1312
Ikraft
2014-10-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i samma lag om sådana samhällsfarliga sjukdomar som avses i bilaga 2 till lagen ska tillämpas på infektion med ebolavirus, som är en viral hemorragisk feber.

Ändringar

Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus

Ikraftträder
2014-10-24

Ändring, SFS 2015:146

Omfattning
upph.