Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-10-30
Ändring införd
SFS 2014:1323
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2015.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 729 kronor872 kronor236 kronor72 kronor
4 eller fler axlar14 094 kronor1 409 kronor 372 kronor72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 729 kronor772 kronor209 kronor72 kronor
4 eller fler axlar12 730 kronor1 273 kronor 336 kronor72 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar6 819 kronor681 kronor181 kronor72 kronor
4 eller fler axlar11 366 kronor1 136 kronor 300 kronor72 kronor
Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 227 kronor.

Ändringar

Förordning (2014:1323) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2015