Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-11-27
Ändring införd
SFS 2014:1415
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 1,0 procent för år 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1415) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2015