Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-11-27
Ändring införd
SFS 2014:1418
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 1,0 procent för 2015.

Ändringar

Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015