Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1447
Ikraft
2014-12-18
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Genomförande av sanktioner

1 §  Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska tillämpas i fråga om Ryssland i enlighet med rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Ändringar

Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

Ikraftträder
2014-12-18