Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1513
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats enligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Ändringar

Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

Ikraftträder
2015-01-01