Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:570
Ikraft
2014-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen tillämpas dock inte på kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommittéförordningen (1998:1474).

2 §  Innan en förvaltningsmyndighet beslutar föreskrifter som vid tillämpningen kan få sådana effekter på kostnader för staten, kommuner eller landsting som inte är oväsentliga, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

[S2]Regeringen ska inför sitt beslut få del av

  1. förslaget till föreskrifter, och
  2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

3 §  Innebär det fara för miljön, rikets säkerhet, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om föreskrifterna inte beslutas, får regeringens medgivande inhämtas i efterhand.

4 §  Att regeringens medgivande inte har inhämtats utgör inte hinder mot att föreskrifter tillämpas.

5 §  Ekonomistyrningsverket ska svara för vägledning och rådgivning med anledning av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2014-08-01