Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2013-12-20
Ändring införd
SFS 2014:85
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor ska ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.
Valören tjugo kronor
Sedeln är 66 millimeter hög och 120 millimeter lång.
På sedelns framsida finns ett porträtt av Astrid Lindgren. Till höger finns en bild av Pippi Långstrump samt texter från Astrid Lindgrens författarskap, skrivna på fiktiva bokuppslag. Texten ”TJUGO KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 20 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.
Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av en stiliserad bok som växlar färg när man rör på sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 20. Ett mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 20 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett vattenmärke föreställande Astrid Lidgren samt valören 20.
På baksidan återfinns ett naturmotiv från Småland samt en Sverigekarta där landskapet Småland är markerat. Valörsiffran 20 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre valörsiffran återges Smålands landskapsblomma linnean. Sedelnumret står till vänster över valörsiffran.
Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är violett. I pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.
Valören femtio kronor
Sedeln är 66 millimeter hög och 126 millimeter lång.
På sedelns framsida finns ett porträtt av Evert Taube. Till höger och vänster om porträttet finns två notslingor ur visan ”Så länge skutan kan gå.” Texten ”FEMTIO KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 50 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.
Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av en stiliserad segelbåt som växlar färg när man rör på sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 50. Ett mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 50 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett vattenmärke föreställande Evert Taube samt valören 50.
På baksidan återfinns ett naturmotiv från Bohuslän, en hällristning från Tanum samt en Sverigekarta där landskapet Bohuslän är markerat. Valörsiffran 50 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre valörsiffran återges Bohusläns landskapsblomma vildkaprifolen. Sedelnumret står till vänster över valörsiffran.
Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är gul/orange. I pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.
Valören ett hundra kronor
Sedeln är 66 millimeter hög och 133 millimeter lång.
På sedelns framsida finns ett porträtt av Greta Garbo. Till höger finns en stiliserad filmremsa. Texten ”ETT HUNDRA KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 100 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.
Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av en stiliserad filmremsa som växlar färg när man rör på sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 100. Till vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 100 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett vattenmärke föreställande Greta Garbo samt valören 100.
På baksidan återfinns ett motiv från Stockholm med kända byggnader och naturmiljöer samt en stiliserad karta över Södermalm. På baksidan finns även en Sverigekarta där Stockholm är markerat. Valörsiffran 100 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre valörsiffran återges Södermanlands och Upplands landskapsblommor, den vita näckrosen respektive kungsängsliljan. Sedelnumret står till vänster över valörsiffran.
Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är blå. I pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.
Valören två hundra kronor
Sedeln är 66 millimeter hög och 140 millimeter lång.
På sedelns framsida finns ett porträtt av Ingmar Bergman. Till höger finns en bild från inspelningen av filmen ”Det sjunde inseglet”. Texten ”TVÅ HUNDRA KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 200 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.
Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av en stiliserad filmklappa som växlar färg när man rör på sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 200. Till vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 200 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett vattenmärke föreställande Ingmar Bergman samt valören 200.
På baksidan återfinns ett naturmotiv från Fårö samt en Sverigekarta där landskapet Gotland är markerat. Valörsiffran 200 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre valörsiffran återges Gotlands landskapsblomma, murgrönan. Sedelnumret står under texten ”TVÅ HUNDRA KRONOR”.
Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är grön. I pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.
Valören fem hundra kronor
Sedeln är 66 millimeter hög och 147 millimeter lång.
På sedelns framsida finns ett porträtt av Birgit Nilsson. Till höger finns en bild från en föreställning av Wagners opera ”Valkyrian”. Texten ”FEM HUNDRA KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 500 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.
Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av en stiliserad G-klav som växlar färg när man rör på sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 500. Till vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 500 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett vattenmärke föreställande Birgit Nilsson samt valören 500.
På baksidan återfinns en bild av Öresundsbron samt en Sverigekarta där landskapet Skåne är markerat. Valörsiffran 500 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre valörsiffran återges Skånes landskapsblomma, prästkragen. Sedelnumret står till vänster över valörsiffran.
Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är röd. I pappret finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.
Valören ett tusen kronor
Sedeln är 66 millimeter hög och 154 millimeter lång.
På sedelns framsida finns ett porträtt av Dag Hammarskjöld. Till höger finns FN-symbolen och en bild föreställande FN:s huvudkontor i New York. Texten ”ETT TUSEN KRONOR” återfinns till höger i sedelns övre kant. Valörsiffran 1000 återfinns i sedelns övre vänstra hörn och i dess nedre högra hörn. Till vänster om den nedre valörsiffran återfinns lilla riksvapnet. I nedre vänstra hörnet står ”SVERIGES RIKSBANK”.
Till höger om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av en stiliserad olivkvist som växlar färg när man rör på sedeln. I denna detalj återfinns även valörsiffran 1000. Till vänster om porträttet återfinns en säkerhetsdetalj i form av ett band med tre fönster, vilka innehåller symbolen tre kronor. Symbolen ger intryck av rörelse när man rör på sedeln och växlar samtidigt till texten ”KR”. Ett mönster till vänster på sedeln bildar tillsammans med motsvarande mönster på sedelns baksida valörbeteckningen 1000 när sedeln hålls mot ljuset (genomsiktsbild). På vänstra sidan finns ett vattenmärke föreställande Dag Hammarskjöld samt valören 1 000.
På baksidan återfinns ett fjällmotiv från Lappland. Över bilden löper en fiktiv polcirkel och texten ”Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen. Då skall du se hur lågt det var.” På baksidan finns även en Sverigekarta där landskapet Lappland är markerat. Valörsiffran 1 000 återfinns i övre högra hörnet och i nedre vänstra hörnet. Till höger om den nedre valörsiffran återges Lapplands landskapsblomma, fjällsippan. Sedelnumret står till vänster över valörsiffran.
Pappersfärgen är benvit. Sedelns temafärg är gråbrun. I papperet finns inlagd en lodrätt löpande säkerhetstråd som framträder som en mörk linje i genomfallande ljus.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Riksbankens föreskrifter (2014:85) om nya sedlar av valörerna tjugo, femtio, ett hundra, två hundra, fem hundra och ett tusen kronor

Övergångsbestämmelse

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men avses att tillämpas först från 1 oktober 2015 vad avser valörerna tjugo, femtio, två hundra och ett tusen kronor och från 1 oktober 2016 vad avser valörerna ett hundra och fem hundra kronor.
Ikraftträder
2015-01-01