Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2015-05-13
Ändring införd
SFS 2015:257
Ikraft
2015-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringskansliet får utse en sådan person som avses i 4 § första stycket lagen (2014:414) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ändringar

Förordning (2015:257) om nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Ikraftträder
2015-07-01