Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

Departement
Näringsdepartementet RSN
Utfärdad
2015-05-28
Ändring införd
SFS 2015:305
Ikraft
2015-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

2 §  Kustbevakningen är tillsynsmyndighet enligt 3 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen.

3 §  Kustbevakningen får meddela föreskrifter om vad en rapport enligt 2 § lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen ska innehålla.

  • NFS 2017:9: Kustbevakningens föreskrifter NFS 2017:9 om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till Utkom från trycket den 28 december 2017 havs utanför Europeiska unionen
  • NFS 2021:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av Kustbevakningens föreskrifter (NFS 2017:9) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen1

Ändringar

Förordning (2015:305) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen

Ikraftträder
2015-07-01