Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-08-27
Ändring införd
SFS 2015:536
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken till 44 300 kronor respektive 45 200 kronor för år 2016.

Ändringar

Förordning (2015:536) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2016