Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-08-27
Ändring införd
SFS 2015:538
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken till 162,14 för år 2016.

Ändringar

Förordning (2015:538) om inkomstindex för år 2016