Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-08-27
Ändring införd
SFS 2015:539
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken till 1,0375 för år 2016.

Ändringar

Förordning (2015:539) om balanstal för år 2016