Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-08-27
Ändring införd
SFS 2015:540
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap.2224 §§socialförsäkringsbalken till 159,37 för år 2016.

Ändringar

Förordning (2015:540) om balansindex för år 2016