Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2015-02-19
Ändring införd
SFS 2015:58
Ikraft
2015-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 810 §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Ändringar

Förordning (2015:58) om föreskrifter rörande försäljning och förstöring av fordon

Ikraftträder
2015-04-01