Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2015-02-19
Ändring införd
SFS 2015:72
Ikraft
2015-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar som avses i lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

2 §  Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet ska överföras snarast möjligt, men senast den 30 september kalenderåret efter det kalenderår som uppgifterna avser.

3 §  Skatteverket ska ingå överenskommelse med den behöriga myndigheten i USA om hur det automatiska utbytet av upplysningar ska genomföras och om formerna för annan kommunikation mellan Skatteverket och den behöriga myndigheten i USA.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:72) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
  2. Uppgifter avseende kalenderåret 2014 som gäller sådana konton som identifieras som rapporteringspliktiga konton enligt lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet efter den 30 juni 2015 men före den 1 oktober 2015, ska i stället för vad som sägs i 2 § överföras senast 90 dagar efter att kontot identifieras som ett rapporteringspliktigt konto.
Ikraftträder
2015-04-01