Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2015-12-17
Ändring införd
SFS 2015:994
Ikraft
2016-01-01
Tidsbegränsad
2017-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Inspektionen för vård och omsorg får meddela tidsbegränsade tillstånd till att bedriva yrkesmässig verksamhet i form av stödboende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Ett tidsbegränsat tillstånd får meddelas för en period på högst ett år från den dag tillståndet beviljades.

Ändringar

Förordning (2015:994) om tidsbegränsade tillstånd till att bedriva verksamhet med stödboende

Ikraftträder
2016-01-01