Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2016-11-17
Ändring införd
SFS 2016:1019 i lydelse enligt SFS 2016:1081
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2017.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin3 kr 88 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 50 öre per liter
– alkylatbensin 2 kr 04 öreper liter2 kr 62 öre per liter4 kr 66 öre per liter
b) miljöklass 2 3 kr 91 öreper liter2 kr 62 öre per liter6 kr 53 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 74 kr 72 öre per liter2 kr 62 öre per liter7 kr 34 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,855 kr per m33 237 kr per m34 092 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 12 490 kr per m33 237 kr per m35 727 kr per m3
miljöklass 22 778 kr per m33 237 kr per m36 015 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 927 kr per m33 237 kr per m36 164 kr per m3
4. 2711 12 11– 2711 19 00Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 405 kr per 1 000 kg3 405 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 098 kr per 1 000 kg3 405 kr per 1 000 kg4 503 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 424 kr per 1 000 m32 424 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a945 kr per 1 000 m32 424 kr per 1 000m33 369 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks650 kr per 1 000 kg2 817 kr per 1 000 kg3 467 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter3 kr 91 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 53 öre per liter

2 §  Utgår genom förordning (2016:1081).

3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

Förordning (2016:1081) om ändring i förordningen (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017

Omfattning
utgår 2 §