Förordning (2016:1187) om ränta på studielån för 2017

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2016-12-01
Ändring införd
SFS 2016:1187
Ikraft
2017-01-01
Tidsbegränsad
2018-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,34 procent.

Ändringar

Förordning (2016:1187) om ränta på studielån för 2017

Ikraftträder
2017-01-01