Inaktuell version

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:40 i lydelse enligt SFS 2016:987
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 30 600 för 2017. Förordning (2016:874).

3 §  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:874).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).

Bilaga

Förteckning över länstal 2017

Län Länstal
Stockholms län 8 781
Uppsala län 1 306
Södermanlands län 542
Östergötlands län 1 315
Jönköpings län 940
Kronobergs län 419
Kalmar län 510
Gotlands län 277
Blekinge län 201
Skåne län 3 811
Hallands län 1 034
Västra Götalands län 5 210
Värmlands län 787
Örebro län 763
Västmanlands län 634
Dalarnas län 844
Gävleborgs län 413
Västernorrlands län 532
Jämtlands län 365
Västerbottens län 987
Norrbottens län 929
Förordning (2016:874).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Ändringar

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
upph. 4 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-12-20

Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2017-03-09

Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01