Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:40 i lydelse enligt SFS 2022:1664
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-05-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 3 300 för 2023. Förordning (2022:1664).

3 §  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2023 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2022:1664).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).

Bilaga

Förteckning över länstal 2023

Län Länstal
Stockholms län 830
Uppsala län 103
Södermanlands län 39
Östergötlands län 151
Jönköpings län 116
Kronobergs län 24
Kalmar län 106
Gotlands län 37
Blekinge län 45
Skåne län 383
Hallands län 160
Västra Götalands län 537
Värmlands län 106
Örebro län 85
Västmanlands län 43
Dalarnas län 113
Gävleborgs län 53
Västernorrlands län 55
Jämtlands län 57
Västerbottens län 127
Norrbottens län 130
Förordning (2022:1664).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
upph. 4 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-12-20

Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
  2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.
Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2017-03-09

Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:599) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:812) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:870) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:1664) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2023-01-01