Inaktuell version

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:40 i lydelse enligt SFS 2017:27
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

2 §  Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 23 600 för 2017. Förordning (2017:27).

3 §  De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2017 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:874).

4 § Har upphävts genom förordning (2016:874).

Bilaga

Förteckning över länstal 2017

Län Länstal
Stockholms län 6 904
Uppsala län 1 031
Södermanlands län 347
Östergötlands län 870
Jönköpings län 697
Kronobergs län 323
Kalmar län 388
Gotlands län 213
Blekinge län 180
Skåne län 2 793
Hallands län 816
Västra Götalands län 3 760
Värmlands län 645
Örebro län 620
Västmanlands län 414
Dalarnas län 616
Gävleborgs län 277
Västernorrlands län 532
Jämtlands län 365
Västerbottens län 915
Norrbottens län 894
Förordning (2017:27).
Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
upph. 4 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2016-12-20

Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017.
  2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat.
Omfattning
ändr. 2 §, bil.
Ikraftträder
2017-03-09

Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

Omfattning
ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01