Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-05-26
Ändring införd
SFS 2016:533
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

2 §  Datainspektionen får meddela föreskrifter om

  1. tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel, och
  2. dokumentation och kontroll av åtkomst till uppgifter som behandlas enligt den lagen.

Ändringar

Förordning (2016:533) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

Ikraftträder
2016-07-01