Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad
2016-05-26
Ändring införd
SFS 2016:538
Ikraft
2016-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

2 §  Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

3 §  Post- och telestyrelsen är tvistlösningsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

4 §  När Post- och telestyrelsen prövar tvister enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten, om nätinnehavaren är en tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och det är lämpligt, ta hänsyn till målen i 1 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

5 §  När Post- och telestyrelsen prövar tvister eller utövar tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten vid behov höra andra myndigheter som har särskild kunskap om en viss typ av infrastruktur.

6 §  Post- och telestyrelsen ansvarar för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

7 §  Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Ändringar

Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Ikraftträder
2016-07-01