lagen.nu

Förordning (2016:538) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2016-05-26
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-01-14

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

2 § Termer som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

3 § Post- och telestyrelsen är tvistlösningsmyndighet och tillsynsmyndighet enligt 1 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

4 § När Post- och telestyrelsen prövar tvister enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten, om nätinnehavaren är en tillhandahållare av allmänna kommunikationsnät och det är lämpligt, ta hänsyn till målen i 1 kap. 1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

5 § När Post- och telestyrelsen prövar tvister eller utövar tillsyn enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät ska myndigheten vid behov höra andra myndigheter som har särskild kunskap om en viss typ av infrastruktur.

6 § Post- och telestyrelsen ansvarar för informationstjänsten för utbyggnad av bredbandsnät enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

7 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2016:538

Tryckt format (PDF)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Förarbeten
direktiv 2014/61/EU
Ikraft
2016-07-01
SFS-nummer
2016:538
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation