Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-08-25
Ändring införd
SFS 2016:863
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken till 44 800 kronor respektive 45 700 kronor för år 2017.

Ändringar

Förordning (2016:863) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2017