Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-10-27
Ändring införd
SFS 2016:940
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken till 61 500 kronor för år 2017.

Ändringar

Förordning (2016:940) om inkomstbasbelopp för år 2017