Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-10-27
Ändring införd
SFS 2016:943
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer det dämpade balanstalet enligt 58 kap. 20 a § socialförsäkringsbalken till 1,0067 för år 2017.

Ändringar

Förordning (2016:943) om dämpat balanstal för år 2017