Inaktuell version

Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Version: 2017:1023

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2017-11-09
Ändring införd
SFS 2017:1023
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2018.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller krav för
a) miljöklass 1
– motorbensin4 kr 8 öre per liter2 kr 66 öre per liter6 kr 74 öre per liter
– alkylatbensin 2 kr 17 öreper liter2 kr 66 öre per liter4 kr 83 öre per liter
b) miljöklass 2 4 kr 11 öreper liter2 kr 66 öre per liter6 kr 77 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 74 kr 95 öre per liter2 kr 66 öre per liter7 kr 61 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som
a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,869 kr per m33 292 kr per m34 161 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 12 648 kr per m33 292 kr per m35 940 kr per m3
miljöklass 22 946 kr per m33 292 kr per m36 238 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass3 101 kr per m33 292 kr per m36 393 kr per m3
4. 2711 12 11– 2711 19 00Gasol m.m. som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 463 kr per 1 000 kg3 463 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 117 kr per 1 000 kg3 463 kr per 1 000 kg4 580 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 2711 21 00Naturgas som används för
a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 465 kr per 1 000 m32 465 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a961 kr per 1 000 m32 465 kr per 1 000 m33 426 kr per 1 000 m3
6.2701, 2702 eller 2704Kol och koks661 kr per 1 000 kg2 865 kr per 1 000 kg3 526 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 11 öre per liter2 kr 66 öre per liter6 kr 77 öre per liter

2 §  Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar

Förordning (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Förordning (2018:1327) om ändring i förordningen (2017:1023) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01