Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-11-16
Ändring införd
SFS 2017:1069
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken ska vara 62 500 kronor för år 2018.

Ändringar

Förordning (2017:1069) om inkomstbasbelopp för år 2018