Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-11-16
Ändring införd
SFS 2017:1070
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Inkomstindexet enligt 58 kap.1012 §§socialförsäkringsbalken ska vara 170,73 för år 2018.

Ändringar

Förordning (2017:1070) om inkomstindex för år 2018