Förordning (2017:1071) om balanstal för år 2018

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-11-16
Ändring införd
SFS 2017:1071
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Balanstalet enligt 58 kap.1420 §§socialförsäkringsbalken ska vara 1,0395 för år 2018.

Ändringar

Förordning (2017:1071) om balanstal för år 2018