Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-11-30
Ändring införd
SFS 2017:1182
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den ränta som enligt 19 kap. 47 § socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska vara 0,13 procent för år 2018.

Ändringar

Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018