Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2017-11-30
Ändring införd
SFS 2017:1237
Ikraft
2018-01-01
Tidsbegränsad
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Den ränta som ska betalas på studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska vara 0,13 procent.

Ändringar

Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018

Ikraftträder
2018-01-01