Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2017-09-07
Ändring införd
SFS 2017:865
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken ska vara 45 500 kronor respektive 46 500 kronor för år 2018.

Ändringar

Förordning (2017:865) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2018