Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2017-09-28
Ändring införd
SFS 2017:899
Ikraft
2018-01-01
Tidsbegränsad
2019-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

InkomstårUppräkningsfaktor
20171,048
20181,034

Ändringar

Förordning (2017:899) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2018

Ikraftträder
2018-01-01