Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2017-10-26
Ändring införd
SFS 2017:928
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2018.

2 §  Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar9 209 kronor920 kronor249 kronor76 kronor
4 eller fler axlar14 869 kronor1 486 kronor 393 kronor76 kronor

3 §  Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 154 kronor815 kronor220 kronor76 kronor
4 eller fler axlar13 430 kronor1 343 kronor 354 kronor76 kronor

4 §  Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 194 kronor719 kronor191 kronor76 kronor
4 eller fler axlar11 991 kronor1 199 kronor 316 kronor76 kronor

5 §  Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 239 kronor.

Ändringar

Förordning (2017:928) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2018