Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2017-10-26
Ändring införd
SFS 2017:929
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 455 300 kronor och den övre skiktgränsen till 662 300 kronor för beskattningsåret 2018.

Ändringar

Förordning (2017:929) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2018