Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-09-06
Ändring införd
SFS 2018:1549
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-09-13

1 §  Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap.68 §§socialförsäkringsbalken ska vara 46 500 kronor respektive 47 400 kronor för år 2019.

Ändringar

Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019