Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2018-09-27
Ändring införd
SFS 2018:1580
Ikraft
2019-01-01
Tidsbegränsad
2020-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Följande uppräkningsfaktorer ska användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

InkomstårUppräkningsfaktor
20181,040
20191,039

Ändringar

Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019

Ikraftträder
2019-01-01