Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
SFS 2018:1635
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Regeringen fastställer enligt 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus att skatt ska tas ut med 16 kronor per ton naturgrus för kalenderåret 2019.

Ändringar

Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019