Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
SFS 2018:1636
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 520 kronor per ton avfall för kalenderåret 2019.

Ändringar

Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019