Upphävd författning

Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
SFS 2018:1637
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-08

1 §  Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2019:

  1. skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 8 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt,
  2. skatt på skattepliktigt vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 122 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 §  Skatt ska inte betalas med högre belopp än 327 kronor per skattepliktig vara.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

Förordning (2019:490) om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2019.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-08-01