Upphävd författning

Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2018-11-08
Ändring införd
SFS 2018:1638
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

1 §  Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019.

KN-nrSlag av bränsleSkattebelopp EnergiskattKoldioxidskattSumma skatt
1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49Bensin som uppfyller kraven för
a) miljöklass 1
– motorbensin4 kr 8 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 70 öre per liter
– alkylatbensin 2 kr 9 öreper liter2 kr 62 öre per liter4 kr 71 öre per liter
b) miljöklass 2 4 kr 11 öreper liter2 kr 62 öre per liter6 kr 73 öre per liter
2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59Annan bensin än som avses under 1 eller 74 kr 99 öre per liter2 kr 62 öre per liter7 kr 61 öre per liter
3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,887 kr per m33 360 kr per m34 247 kr per m3
b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig
miljöklass 12 480 kr per m32 236 kr per m34 716 kr per m3
miljöklass 22 791 kr per m32 236 kr per m35 027 kr per m3
miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass2 952 kr per m32 236 kr per m35 188 kr per m3
4.2711 12 11– 2711 19 00Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 kg3 535 kr per 1 000 kg3 535 kr per 1 000 kg
b) annat ändamål än som avses under a1 140 kr per 1 000 kg3 535 kr per 1 000 kg4 675 kr per 1 000 kg
5. 2711 11 00, 27 11 21 00Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg0 kr per 1 000 m32 516 kr per 1 000 m32 516 kr per 1 000 m3
b) annat ändamål än som avses under a981 kr per 1 000 m32 516 kr per 1 000 m33 497 kr per 1 000 m3
6. 2701, 2702 eller 2704Kol och koks675 kr per 1 000 kg2 924 kr per 1 000 kg3 599 kr per 1 000 kg
7. 2710 11 31Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter4 kr 11 öre per liter2 kr 62 öre per liter6 kr 73 öre per liter

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Förordning (2019:448) om upphävande av förordningen (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-07-01