Förordning (2018:1647) om inkomstbasbelopp för år 2019

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2018-11-15
Ändring införd
SFS 2018:1647
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-21

1 §  Inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.26 och 27 §§socialförsäkringsbalken ska vara 64 400 kronor för år 2019.

Ändringar

Förordning (2018:1647) om inkomstbasbelopp för år 2019